Dołącz do nas!

Jeśli planujesz zapisać się do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, zapoznaj się z naszymi zasadami oraz statutem.

Co należy zrobić aby się zapisać?

1. Wyrażamy swoją chęć dołączenia do PTMA, kontaktując się z nami drogą mailową ( kielce@ptma.pl ).
2. Wypełniamy i podpisujemy załączoną deklarację członkowską (cała lewa strona deklaracji, góra i dół).
Deklarację możesz pobrać również z tego adresu: http://ptma.pl/deklaracja/deklaracja.pdf
Wypełnioną deklarację wysyłamy do wybranego Oddziału PTMA (dopuszczamy możliwość wysyłki skanu pocztą elektroniczną i późniejsze dostarczenie oryginału)

3. Dokonujemy wpłaty składki członkowskiej w wysokości:
Wpłata wpisowego i rocznej składki jest obowiązkowa. Prenumerata Uranii-PA obligatoryjna.
wpisowe: 20 zł.
roczna składka członkowska normalna: 50 zł.
roczna składka członkowska ulgowa: 40 zł – uczniowie, studenci, renciści, emeryci oraz prenumeratorzy Uranii PA
roczna składka członkowska dla osób poniżej 16-go roku życia: 20 zł.
prenumerata Urania-Postępy Astronomii: 80 zł (6 numerów) – odbiór osobisty w siedzibie oddziału
Inne opłaty
wymiana legitymacji (utrata, zniszczenie, etc.): 2 zł.


Członkowie otrzymują wiele przywilejów jak:

  • możliwość komunikacji z innymi członkami w oddziałach w Polsce;
  • możliwość przystąpienia do kilku specjalistycznych sekcji;
  • możliwość korzystania ze sprzętu obserwacyjnego znajdującego się w Oddziałach;
  • pierwszeństwo w rezerwacjach wyjazdowych na obserwacje w Polsce i za granicą;
  • możliwość uczestniczenia w spotkaniach lokalnych i obserwacjach;
  • zniżki na zakupy w wielu sklepach o tematyce astronomicznej (nawet do 10%);
  • zniżki przy zakupie współpracującego z PTMA, czasopisma Urania-Postępy Astronomii;
  • bezpłatne wejściówki na ciekawe imprezy związane z astronomią i fizyką;

Nie mniejszym przywilejem jest uczestniczenie w szeregach PTMA, mogącego się poszczycić ponad stuletnią tradycją.

Zapraszamy!