Planowane działania PTMA Kielce

  • 9 V 2016 godz. 13-20 – pokaz tranzytu Merkurego – Pl. Artystów, Kielce
  • 21 V – 5 VI 2016 – zbudujmy w Kielcach obserwatorium!
  • 12 VIII 2016 – pokaz spadających gwiazd – maksimum Perseidów (Obserwatorium w Baranie)
  • 3-4 IX 2016 – Piknik naukowy o tematyce marsjańskiej w Podzamczu Chęcińskim