Kielce na WZD PTMA w Chorzowie

Fot. Marek Substyk

Fot. Marek Substyk

28 kwietnia 2018 r. w Planetarium Śląskim w Chorzowie odbył się 42. Walny Zjazd Delegatów PTMA. Głównym celem Zjazdu było podsumowanie działalności Towarzystwa w kończącej się kadencji, wybór nowych władz oraz tworzenie planu działalności PTMA na lata 2018-2022. Oddział kielecki był reprezentowany przez dwóch delegatów: Mikołaja Sabata (prezesa oddziału) oraz Andrzeja Letkowskiego (sekretarza oddziału).

W wyniku głosowania Walnego Zjazdu Delegatów Sekretarzem Zarządu Głównego PTMA został wybrany Mikołaj Sabat, a członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego Andrzej Letkowski. Po raz pierwszy od trzech dekad członkowie PTMA Kielce zyskali akces do władz centralnych Towarzystwa. Ostatnim reprezentantem Kielc na szczeblu ogólnopolskim był Andrzej Letkowski (wówczas prezes oddziału), który w latach osiemdziesiątych pełnił funkcję członka Głównej Komisji Rewizyjnej. W latach siedemdziesiątych Sekretarzem Zarządu Głównego PTMA był Stanisław Lubertowicz, pełniący zarazem funkcję członka zarządu PTMA Kielce i przewodniczącego Głównej Komisji ds. Budowy Obserwatoriów i Planetariów, której flagowym przedsięwzięciem miał być projekt budowy obserwatorium i planetarium w Kielcach.

Nowo wybrane władze na lata 2018-2022 zmierzą się z wieloma wyzwaniami, jakie stoją przed całym PTMA i wprowadzą nasze Towarzystwo w drugie stulecie działalności.

Poniżej publikujemy pełny skład Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na lata 2018-2022.

Prezes: Mieczysław Janusz Jagła (Kraków)
Wiceprezes: Marek Substyk (Katowice), Janusz Wiland (Warszawa)
Sekretarz: Mikołaj Sabat (Kielce)
Skarbnik: Aleksandra Gödel-Lannoy (Kraków)

Członkowie Zarządu Głównego:
Wojciech Burzyński (Białystok)
Agata Gorwa (Wrocław)
Zofia Huppenthal (Toruń)
Wiesław Krajewski (Lublin)
Janusz Ławicki (Puławy)
Tadeusz Smela (Szczecin)
Sebastian Soberski (Grudziądz)
Bartosz Wojczyński (Katowice)

Komisja rewizyjna:
Józef Wydmański (przewodniczący; Kraków)
Dawid Gondek (Grudziądz)
Tomasz Kołodziej (Wrocław)
Adam Kisielewicz (Lublin)
Tomasz Rać (Katowice)

Sąd koleżeński:
Ryszard Rejment (Częstochowa)
Tomasz Bobrek (Katowice)
Andrzej Letkowski (Kielce)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *