Obserwacje komety NEOWISE

W czasie kilku spotkań o ograniczonej liczbie uczestników ze względu na ograniczenia sanitarne związane z pandemią, obserwowaliśmy kometę C/2020 F3 (NEOWISE) pod ciemnym niebem w Wojciechowie k. Przedborza.