Space Forum w Olsztynie

Przedstawiciele PTMA Kielce uczestniczyli w konferencji pozarządowych organizacji astronomicznych Space Forum, które odbyło się w dn. 6-8 września 2019 r. w Olsztynie.

Wystąpienia z referatami:

Grzegorz Zieliński – „Działalność PTMA Kielce”,
Mikołaj Sabat – „Działalność SOK PTMA”