Imago Mundi #2 Konstrukty

4 sierpnia 2022 r. odbył się wernisaż wystawy Katriny Sadrak pt. „Imago Mundi #2 Konstrukty” w Ośrodku Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim. Wystawa pod patronatem PTMA Kielce.

„Prace na wystawie stanowią moją interpretację naukowego obrazu świata. Kosmologia, dostarcza najszerszego kontekstu naukowego, w ramach którego można mówić o Wszechświecie, dlatego inspiracją dla mnie był kosmologiczny model standardowy, czyli model Wielkiego Wybuchu i ekspansji Wszechświata. W obszarze moich zainteresowań jest Wszechświat w skalach największych, przekraczających skale supergalaktyk. Namalowałam ‘obiekty rozciągłe’, kuliste nebule − olbrzymie struktury gazu i pyłu gwiezdnego, kosmiczne włókna, ogromne pustki i kosmiczną pianę. Moje rozważania skoncentrowałam wokół kwestii dotyczących wizualnej interpretacji struktur, barw Wszechświata i jego granic, a także wyobrażeń tego, co może znajdować się „poza światem widzialnym”. Pomysły i założenia dotyczące kolorów i największych jego struktur, rodziły się w ramach dialogu nauki i sztuki. Kwestie merytoryczne wyjaśniałam bezpośrednio u źródeł, czyli w laboratoriach i obserwatoriach astronomicznych. Tam też szukałam inspiracji. Skala cząstek elementarnych jest również istotna w opisie naukowym Wszechświata przez co naturalnie znalazła się w zakresie moich zainteresowań. W Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych − CERN, miałam okazję przyjrzeć się LHC – Wielkiemu Zderzaczowi Hadronów i poszczególnym eksperymentom, przy pomocy których zgłębia się tajemnice najgłębszych struktur i początku Wszechświata. Na obrazach, można więc znaleźć formy malarskie inspirowane skalą mikro. Na spotkaniach PTMA, rozszerzałam swą wiedzę o kosmosie, natomiast na warsztatach z astrofotografii, uczyłam się jak korzystać z teleskopów, lornetek, obiektywów − by przyjrzeć się obiektom nieba – by nakarmić obrazami własną wyobraźnię. W Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach, pod Toruniem, przybliżono mi świat radioastronomii – czyli tego co poza światłem widzialnym.Inspiracją w warstwie wizualnej były dla mnie obrazowania uzyskane dzięki teleskopom Hubble’a i Webba a także własne obserwacje nieba oraz astrofotografia, która stanowiła narzędzie do zgłębiania podjętego przeze mnie problemu artystycznego jakim jest struktura i kolor Wszechświata.” – Katrina Sadrak